Maples

Previous

11x14  Oil on mounted linen

plein air


© John Day 2013